Privacy

TypischDoodles respecteert de privacy van bezoekers van deze website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Het verwerken van je persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die hieraan in de privacywetgeving worden gesteld.

Cookies
Op deze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt waarbij informatie op het apparaat wordt opgeslagen en/of uitgelezen (hierna ‘cookies’ genoemd):

 • Functionele cookies: deze worden gebruikt om functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen;
 • Analytics cookies: deze worden gebruikt om het bezoek van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren;
 • Overige cookies: deze worden gebruikt om het in de toekomst eventueel mogelijk te maken om je aan te melden voor nieuwsbrieven (MailChimp, MailerLite), online chatfuncties en om externe media (Google Maps, Youtube, Vimeo e.d.) te kunnen insluiten.

Analytics en overige cookies worden alleen opgeslagen wanneer je hiermee uitdrukkelijk instemt. Let op: deze website werkt niet optimaal wanneer je niet instemt met het gebruik van cookies.

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt ervoor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Verwerking van jouw persoonsgegevens
TypischDoodles verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot deze website;
 • het opnemen van contact met jou, indien je hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van deze website;
 • het verbeteren en evalueren van deze website en de diensten.

Doeleinden
TypischDoodles gebruikt de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • NAW-gegevens van de contactpersoon;
 • e-mailadres van de contactpersoon;
 • telefoonnummer van de contactpersoon;
 • IP-adressen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. TypischDoodles kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees eerst de privacyverklaring van deze websites voordat je ervan gebruikmaakt.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Voor vragen over het privacybeleid of vragen die te maken hebben met inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met TypischDoodles.

Tenslotte
TypischDoodles zal jouw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of dit op grond van de wet noodzakelijk is. Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

TypischDoodles behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het wordt aangeraden om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

De nieuwe privacywet GDPR/AVG is een Europese verordening die in alle lidstaten van kracht is. Met ingang van 25 mei 2018 is TypischDoodles verplicht aan deze wetgeving te voldoen.